Chính sách bảo mật của công cụ Vinasoi – V2

Chính sách bảo mật:

Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập trang web về các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân nếu bất kỳ ai quyết định sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, công cụ Vinasoi – V2.

Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, th́ bạn đồng ư với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai.

Điều khoản dịch vụ:

Cảm ơn bạn đă sử dụng tiện ích Chrome Extension Vinasoi!

Ở đây chúng tôi mô tả các thông tin mà chúng tôi sẽ sử dụng trong quá tŕnh tiện ích hoạt động:

Để có trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, số điện thoại và địa chỉ email của bạn. Thông tin mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn bao gồm: số tiện thoại và địa chỉ email để phục vụ việc điền thông tin nhanh khi các bạn thực hiện đặt vé. Các thông tin này sẽ được các bạn nhập vào trong quá tŕnh sử dụng  và lưu vào tŕnh duyệt chrome mà các bạn đang sử dụng.

-Ngoài ra chúng tôi c̣n sử dụng các thông tin như: tên pḥng vé hoặc tên đại lư, số địa thoại, email và địa chỉ liên hệ để thực hiện việc tạo mặt vé. Những thông tin này sẽ do chính người dung nhập vào lưu vào tiện ích.

-Để có thể đồng bộ dữ liệu quản lư đặt vé máy bay, chúng tôi cần thu thập dữ liệu các chuyến bay. Đây là chức năng tuỳ chọn, bạn có quyền sử dụng hoặc không.

 

Quyền riêng tư:

Phần mềm tiện ích của chúng tôi không dành cho người sử dụng không phải là đại lư vé máy bay tại Việt Nam. Chúng tôi không cố ư hay có bất cứ chức năng nào thu thập thông tin cá nhân của người dùng.

Tất cả dữ liệu chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai.

 

Nếu bạn có thắc mắc về Dịch vụ của chúng tôi, vui ḷng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: [email protected]